امضاء پروژه طرح جامع توسعه پایدار جامعه محور با رویکرد جزیره اکو جزیره قشم

امضاء پروژه طرح جامع توسعه پایدار جامعه محور جزیره قشم با رویکرد جزیره اکو (سازگار با محیط زیست) در دفتر مناطق آزاد تجاری – منطقه آزاد قشم در شهر تهران در تاریخ 25 خرداد به امضاء رسید. آقای حمید رضا مومنی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم، آقای سعید بنی عامریان مدیر برنامه ریزی و بودجه سازمان منطقه آزاد قشم، آقای کوهی ساتو نماینده ارشد آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن (جایکا) در ایران وآقای هیدکی یوکیهیرا مشاور تدوین پروژه جایکا در ایران رزرو تور قشم در این مراسم حضور داشتند.

در این مراسم موارد زیر مطرح گردید: مشارکت جوامع محلی برای توسعه پایدار جزیره قشم با رویکرد جزیره اکو در این پروژه از اهمیت بالایی برخوردار است. از اینرو جایکا دانش و تجربه خود را در جهت ایجاد جزیره سازگار با محیط زیست با مشارکت جوامع محلی منتقل می کند.