باغ وحش کیش

باغ وحش محلی برای نگهداری حیوانات (اهلی و وحشی) است. در باغ وحش برای هر حیوانی قفسی را آماده کرده‌اند و اکثراً حیوانات را با جفتشان نگه‌داری می‌کنند؛ و برای بعضی حیوانات هم زیستگاه مصنوعی برپایی کرده‌اند.و امکان تماشای جانوران برای عموم ملت هستی دارد.

یک باغ وحش می‌تواند از بخش‌های زیر برپایی شود:

بخش جانوران آبزی
بخش پرندگان
بخش جانوران دوزیست
و… که تمام اینها ارتباط به وسعت مکان باغ وحش دارد.

باغ‌های وحش در شهرهای کبیر جهان به عنوان مراکز پژوهشی تور کیش نوروز 97 جانورشناسی نیز کاربرد دارند. معمولاً قفس‌های حیوانات درنده از میله‌های آهن استوار ساخته می‌شود و گاه نیز در اطراف محوطه حیات این حیوانات استخرها و دریاچه‌های عمیق می‌سازند.

ساخت باغ وحش یا گردآور نگه‌داری حیوانات در یونان، روم، ایران و کشورهای اسلامی پیشینه دارد. جرجی زیدان می‌نویسد: از سرگرمیهای خلفاء اجتماع و نگاهداری حیواناتی همانند شیر و ببر و فیل بود که از وسایل شوکت دربار بشمار می‌رفت. نخستین کسی که در خاندان عباسیان بدین فرمایش (نگاهداری حیوانات) اهتمام کرد، منصور بود که فیل فراوان نگاهداشت و هارون الرشید شیر و ببر و گونه ها سگ‌ها و میمون‌ها گردآوری کرد،

خمارویه بن ستوده تر بن طولون، باغ ویژه‌ای جهت درندگان داشت و در هر گوشه آن قفس و خانه خاصی جهت هر جانور ساخته بودند.

نخستین باغ وحش به روش جدید باغ‌وحش لندن است که قیمت تور کیش در سال ۱۸۲۸ در لندن بازگشایی شد. امروزه بیش از هزار باغ وحش در جهان هستی دارد.

نخستین باغ وحش به سخیف جدید در ایران در موعد ناصرالدین شاه قاجاریه احداث شد و جایگاه آن باغ لاله‌زار در محل خیابان لاله‌زار کنونی در تهران بوده‌است. در آینده این باغ به فرح‌آباد منتقل و مرکز باغ وحش سلطنتی به‌شمار آمد.