نمایشگاه خزندگان کیش

در این نمایشگاه بیش از 100 نوع خزنده از خانواده های مختلف و مارها به نمایش گذاشته شده است. مارهای عظیم بوآ، پیتونآفریقا و سوسمارهای ماداگاسکار از جمله حیواناتی هستند قیمت تور کیش که می تاب در این نمایشگاه دید. بازدید از این نمایشگاه برای آن افرادی که علاقه خاصی به حیوانات دارند حتما رهنمود می شود.