دسامبر 2017

غواصي کیش

غواصي در آبهاي جزيره کيش

جزيره كيش از عقیده محيط زيست طبيعي، يكي از بكرترين مناطق خليج فارس بوده و بجرات مي‌توان گفت که ريف‌هاي مرجاني شرق جزيره کيش از غني ترين و زيبا ترين مناطق و مساعد ترين سايت‌هاي غواصي در کشورمان را در برگرفته است. پوشش مرجاني اين جزيره در سواحل شرقي آن واقع گرديده که قیمت تور کیش هرساله باره بازديد بسياري از علاقه مندان غواصي قرار مي‌گيرد. غواصي در کيش در تمامي درازا سنه امکانپذير بوده و سايت‌هاي کم عمق اين جزيره براي غواصي تمامي افراد و حتي اشخاص مبتدي بسيار مناسب است. همچنين وجود مراکز آموزشي و تفريحي غواصي درکيش اين جزيره را تبديل به قطب غواصي مملکت نموده است. در زير به معرفي سايت‌هاي مرجاني و مناسب غواصي اين جزيره مي‌پردازيم:

بيگ كورال و ژوراسيك پارك:

از سايت‌هاي زيباي اين جزيره مي‌توان به سايت‌هاي بيگ کورال و ژوراسيك پارك اشاره کرد. اين ريف‌هاي مرجاني که در شرق جزيره واقع گرديده‌اند، داراي اکوسيستم غني و زيبايي مي‌باشند که خيره کننده چشمان هزاران غواص ايراني و خارجي در طول سنه است. عمق اين دو سايت به هنگام مد کامل متجاوز از 6 لغایت 8 متر و هنگام جزر کامل کمتر از 5 متر مي‌باشد اين سايت‌ها از تنوع فراواني از آبزيان برخوردار‌اند.

از گونه ها ماهي‌ها مي‌توان به: جراح – دخترناخدا – هامور – جاش – ساردين – باراکودا – تون – اژدرماهي – موري ايل – استون فيش – اسکورپيون – دلقک و ريف شارک همچنين سفره ماهيان، اشاره کرد. گونه ها لابستر و لاک‌پشت‌هاي پوزه عقابي و پشت سبز، همچنين مرجان‌هاي طبقاتي و مغزي و نيز گاها انواعي از سافت کورال در اين سايت ديده مي‌شوند. پوشش مرجاني سايت که شمالي- جنوبي و در امتداد کنار به چهره نواري کشيده شده است در جنوب متراکم تر و در شمال کمتر است.

براي دسترسي به اين سايت‌ها مي‌توانيد از مراکز غواصي موجود در جزيره و قايق‌هاي غواصي بهره‌گیری کرده و يا مي‌توان با اتومبيل به ساحل هتل سيمرغ و از آنجا به سايت بيگ كورال به آساني رسيد. اين سايت براي اسنورکلينگ و نيز نايت دايو بسيار پسندیده است.

همچنين در سايت بيگ کورال صخره‌هاي زير آبي بسيار زيبايي تور ارزان کیش  پديدار مي‌گردند که مملو از آبزيان ريز از دسته گونه ها خرچنگها، ميگوها و عنکبوت‌هاي دريايي بوده که براي عکاسي ماکرو بسيار پسندیده است.

ساترن كرك:

از ديگر سايت‌هاي غواصي در اطراف جزيره كيش ساترن كرك يا شكاف جنوبي مي‌باشد كه بسيار زيبا بوده، اما به دليل دوري نسبي، كمتر ملاقات كننده‌اي دارد.

اين ريف در 3 مايلي جنوب جزيره واقع گرديده است و از شكافي تشكيل شده است كه لغایت عمق 22 متري نيز پیوستگی مي‌يابد. دسترسي به اين سايت فقط با قايق و با به کارگیری مراكز سطح جزيره كيش امكانپذير مي‌باشد.

از آبزياني كه در اين سايت به چشم مي‌خورند، مي‌توان دسته‌هاي بزرگ باراكودا، بلك تيپ و خفاش ماهيان را اسم برد. با پروا به جريان آب اين منطقه، غواصي در اين سايت نياز به تجربه و تبحر فراوان در غواصي داشته و جهت افراد اخیر شغل پسندیده نمي‌باشد.

كشتي داما:

اين كشتي باربري سنگالي كه در عمق 33 متري آب‌هاي جنوب شرقي كيش آرميده است در يكي از شب‌هاي پاييزي سنه 1384 به دليل آبگرفتگي موتورخانه، اعلام وضعيت بحراني نمود، ولی از درخواست كمك راز مفتوح زد صبح روز بعد به دلايل نامعلومي غرق و براي هميشه معماي مرموز خود را به اعماق برد در تحقيقات بعدي مشخص گرديد كه به مدارك كشتي دستبرده شده است و كشتي 10 سنه جوانتر از تاريخ ساخت خویش معرفي گرديده است اين دليلي كافي براي عدم پرداخت بيمه كشتي و بار موجود در آن سينك آشپزخانه، سراميک و تخته‌ توسط شركت‌هاي بيمه بود. در هر صورت اين كشتي اكنون بعد از گذشت كوتاه مدتي كه در اعماق آرميده است تبديل به زيستگاهي مصنوعي براي آبزيان و همچنين سايت جديدي براي غواصي گرديده است.

غواصي در اطراف اين مغروق که در فاصله 4 مايلي از جزيره به پهلوي راست خویش خوابيده است، نياز به تبحر خاصي نداشته ولی جهت ورود به بدنه کشتي، فراگرفتن دوره تخصصي کشتي‌هاي غرق شده الزاميست.

ورود به بدنه کشتي از طريق پنجره کابين فرماندهي امکان‌پذير تورهای کیش بوده و عبور از راهروي پشتي کابين فرماندهي و ورود از طريق در آن شما را به طباخ خانه و خوابگاه هدايت مي‌نمايد دستور کشتي نيز که فضا مناسبي جهت عکاسي به آمار مي‌رود در عمق 30 متري قرار دارد از آبزيان اين ناحیه مي‌توان خفاش ماهيان، باراکودا، گونه ها سنگسر، سرخو و نيز اژدرماهيان را اسم برد دستيابي به اين كشتي مغروق كه مكان زيبا و مناسبي براي آموزش دوره تخصصي كشتي‌هاي غرق شده مي‌باشد فقط با قايق‌هاي غواصي امكانپذير بوده اما اينجانب مختصات جي پي اس آن را نيز كه به شرح زير است در اختيارتان خواهم نهاد

26 29 797 N

054 04 431 E

کلبه هور:

اين سايت که در غربي ترين دماغه جزيره کيش و در مکاني به همين نام واقع گرديده است نيز از نقاط مساعد غواصي در جزيره کيش و به خصوص به هنگام وزش بادهاي شرقي که غواصي در سواحل شرقي جزيره کيش را نامساعد مي نمايد مي باشد.

ورود به سايت از طريق کنار حقیر جنوب آن و يا از طريق پرتگاه صخره اي غرب آن امکان پذير مي باشد. بستر سايت صخره اي بوده و از آبزيان آن مي توان ، هامور ، سرخو ، سنگسر ، انواع صدفها و لاکپشتها را نام برد. همچنين در کنار جنوبي آن ( محل ورود و برونرفت به سايت) غاري کوچک به درازا 5 متر هستی داشته که عبور متعلق به به اثناء مد کامل بسيار لذت بخش خواهد بود. عمق سايت غواصي کلبه هور از شمال به جنوب بيشتر گرديده و لغایت 8 متر نيز پیوستگی دارد.

کشتي يوناني :

اين فضا که کمتر از سايتهاي ديگر مورد پروا قرار گرفته است نيز از نقاط مساعد غواصي در جزيره کيش به هنگام وزش بادهاي شرقي و نامساعد بودن سواحل شرق جزيره کيش مي باشد. اگرچه عمق 4 تا 5 متري آب در اين سايت نياز به تجهيزات غواصي را چشمگیر نمي نمايد و حس کنجکاوي شما با استفاده از اسنورکلينگ ارضا خواهدگرديد، اما لذت بازديد از اجازه اين کشتي بسيار نامی به هنگام غواصي وصف ناشدني است. عمق آب در تقدیر پروانه 8 متر بوده و بستر اطراف اين کشتي به گل نشسته پوشيده از آهن آلات و قطعات فولادي مي باشد. جالب است بدانيد که هستی اکسيد آهن در اين منطقه مایه احمر فام شدن شنهاي گوشه ها-کناره ها کشتي يوناني گرديده است.

ورود به سايت از طريق پله هاي تعبيه شده در پارک ساحلي روبرو کشتي تسهيل گرديده و به آساني با شناي بر سطح در پهنا چند دقيقه مي طاقت به زنجير لنگر رسيد.همچنين بازديد از درون اين کشتي نيز از حفره شمالي آن امکانپذير مي باشد. البته ورود به بدنه به دليل پوسيدگي آن بسيار خطرناک است.

سايت سمبارون:

اين سايت زيبا و نهفته که در غرب کيش و مابين جزيره کيش و هندورابي قرار گرفته است نيز از زيبا ترين ريفهاي مرجاني اطراف کيش مي باشد که در صورت مساعد بودن اوضاع جوي و دسترسي به اين نقطه، شما مي توانيد از زيبا ترين لحظات غواصي خويش در خليج فارس لذت ببريد. دسترسي به سايت سمبارون از طريق کرایه روزانه قايق از بندرگاه کيش و همچنين به هنگام بازگشت از هندورابي امکان پذير است. فاصله سمبارون الی کيش 10 و لغایت هندورابي 7 کيلومتر مي باشد.

عمق اين تپه زير آبي 10 لغایت 12 متر بوده و گونه هاي متفاوتي از آبزيان خليج فارس در اين نقطه سکنا گزيده اند. اين سايت مکان مناسبي براي نايت دايو و اسنورکلينگ بوده ولی جريان نسبتا شديد آب را در اين نقطه مي بايست در نظر گرفت.

دوچرخه سواری کیش

يكي ازطولاني ترين و زيباترين مسيرهاي دوچرخه سواري كشور در جزيره كيش قرار دارد. سرتاسراين مسير 75 كيلومتري كاملا مستقل از مسيرهاي اتومبيل رو بوده و بخش اصلي آن به موازات جاده جهان، در حاشيه نوار ساحلي احداث شده است. درايستگاه‌هاي ويژه به علاقمندان دوچرخه كرايه مي‌دهند. قیمت تور کیش نوروز 97 اين ايستگاه‌ها در بخش‌هاي گوناگون جزيره مانند اسكله تفريحي و جنب بازار مرجان وجود دارد و به وسيله تقسیم خصوصي گردانیدن مي شود. طبيعت بكر جزيره در تقسیم هاي جنوبي و غربي جزيره با چشم اندازهاي زيبايي از دريا، سواحل،بوستان ها، نخلستان ها و پوشش گياهي در دسترس همگان است. حركت با دوچرخه در مسيرويژه، اين امكان را به گردشگران مي دهد كه با سرعت كم و در سكوت اين چشم اندازهايطبيعي را تماشا كنند

قیمت تورهای جشنواره کیش

جشنواره تابستانی کیش همه ساله با شروع فصل تابستان با پذیرایی از ده‌‏ها هزار تن از میهمانان در جزیره کیش برپا می شود.

جنگ شبانه، اجرای موسیقی سنتی و موسیقی پاپ،تور کیش برنامه‌‏های متنوع ورزشی، تئاتر، نمایش فیلم، برپایی کارناوالهای شادی و اهدای میلیاردها ریال جوایز به گردشگران بخشی از برنامه‌‏های جشنواره تابستانی است.

تخفیف ویژه جشنواره در بازارها و افزایش پروازهای فوق‌‏العاده، آذین‌‏بندی خیابان‌‏ها و معابر حال و هوای خاصی در این ایام به جزیره می دهد.

قیمت رالی خانواده کیش

طراحی و اجرای جشنواره رالی تور خانوادگی کیش بصورت سراسری از تمام نقاط ایران اسلامی به جزیره زیبای دین با طراحی ، مدیریت و هدایت معاونت توریسم سازمان آزادگاه آیین که با پیشباز خوب مردمی نسبت به سفر زمینی و با اتوموبیل در قالب تور گردشگری خانوادگی به نگین کنداب دائم فارس ( آیین ) گردید وتحقق شعارهای جشنواره مبنی بر سفر ایمن با رعایت آیین نامه راهنمایی و رانندگی را به گونه ای رقم زد که حتی یک تصادف در کل موعد برگزاری جشنواره واقع نگردید و این رویداد کبیر فرهنگی فتح بابی شد الی الان جشنواره نوروزی رالی تور فامیلی کیش در مرحله طراحی و اجرا پیمان گیرد .

و در راستای اهداف عالی و سیاستهای کلان گردشگری مملکت و با سرمشق گرفتن از برنامه های موثر و سودمند دولت تدبیر و امید ، با عنوان کیش بهشت خانواده ها در فصل قیمت تور کیش زیبای بهار که معطر و مزین به نام حضرت فاطمه علیهما السلام گردیده ، میزبان ملت عزیز  آفر تور کیش و خونگرم ایران اسلامی می شود .

اهداف و ضرورتهای طرح :

۱ – گسترش و ترویج سفر ایمن در چارچوب رعایت آیین نامه راهنمایی و رانندگی

۲– اشاعه نزاکت توریسم خانوادگی و نقش آن در سفر ایمن و نشاط خانواده

۳ – بهره گیری از پتانسیل ها و استعدادهای گردشگری کشور با هدف سفر به کیش

۴ – آشنایی گردشگران با اقلیم و رسم و رسومات شهر ها و روستاهای کشور و ثبت خاطرات

۵– نقش کودکان در شادی و سلامت روانی سفر

۶ – ترویج ادب گردشگری حلال با سفرهای خانوادگی

۷– شناسایی جزیره زیبای کیش به عنوان قطب توریسم کشور

۸ – کوشش در جهت شکل گیری و ساماندهی سفر ارزان در حمایت از اقشار ناچیز درآمد و زحمتکش جامعه

زمانبندی :

ثبت نام : از نخست اسفند الی ۲۵ اسفند ۹۳

شروع جشنواره : ۲۵ اسفند

شیوه ثبت نام : از راه پایگاه اطلاع رسانی famiraly.ir

اطلاع رسانی و آگاهی ها جشنواره : پایگاه famiraly.ir و سامانه پیامکی ۶۱۲۲

پایان ثبت اسم ۲۸ اسفند ۹۳

پایان ورود به جزیره : ۱۲ فروردین ۹۴

تبلیغات و آگاهی رسانی جشنواره :

پخش تیزر تلویزیونی از شبکه های سیما

درج خبر در خبرگزاریها و سایتها

بنرهای مستقر در شهرها و روستاهای سراسر کشور

استیکر اتوموبیلهای شرکت کنندگان در رالی

پخش بروشور در اماکن عمومی پر آمدوشد ( مترو – فرودگاه – پایانه اتوبوسرانی و … )

تبلیغ و توزیع بروشور در کانترها

بنرها و بیلبوردهای جزیره

بوردهای آگاهی رسانی سازمانها و ادارات

گذرهنرمندان کیش

در اين گذر تنديس چهره‌هاي شاخص رشته‌هاي گوناگون هنري نصب و در معرض ديد علاقمندان پیمان گرفته است. هدف از اين طرح معرفي هنرمندان برجسته كشور و پيشنهاد الگوها و نمونه هايي تورکیش نوروز 97 پسندیده به نوجوانان و جوانان است. علاوه بر اين یگانه آوردن اين تنديس ها در كنار يكديگر جايگاه هنر و جامعه هنري ايران را به تصوير مي كشد و هنرمندان اين حتماً وبوم را به ادب دوستان سرزمين هاي ديگر مي شناساند

اسکله تفریحی کیش

اسكله بزرگ تفريحي كيش به روش شمع فلزي و عرشه چوبي با چهار فضاي اقماري توسط متخصصان ايراني ساخته شده است. اين اسكله به طول 437 متر، عرض 18 متر و مساحت 10 هزار مترمربع هيچ گونه نشانه تخريبي بر زيستگاه هاي دريايي نداشته است و گردشگران مي توانند با گردش بر روي اين اسكله از ديدن مناظر طبيعي و ماهي هاي رنگارنگ و گوناگون سواحل مرجاني كيش لذت ببرند. فاز نخست اسكله تور ارزان کیش تفريحي بزرگ كيش ظرف مدت كوتاه بيست ماهه ساخته شده است و در روز پنجم مرداد 1385 افتتاح شد.در فضاهاي اقماري اين اسكله رستوران ها و چايخانه هاي متنوع ساخته مي شود و اكثر خدمات تفريحي دريايي بر روي اين اسكله به گردشگران عرضه مي گردد .اين اسكله در انتهاي بلوار دريا واقع مي باشد

درخت سبز کیش

در انتهاي طولاني ترين مسير آبرفتي باستاني كيش، آب‌هاي سطحي به قسمتي از منطقه شمالي جزيره كه به دره پرتغالي‌ها معروف است سرازير مي‌شوند، لذا اين منطقه از سرسبزي خاصي برخوردار است. در اطراف يكي از كهنسال‌ترين درختان لور جزيره، مجموعه درخت سبز احداث شده است.

سرسبزي محوطه ساختمان‌ها و نرده‌هاي چوبي و پياده‌روهاي اين مجموعه، مناطق شمالي كشور را تداعي مي‌كند. اما يكي از عواملي كه سياحت‌كنندگان را به اين نقطه مي‌كشاند، رزرو تور کیش هيبت افسانه‌اي درخت سبز است.

درخت سبز كهنسال‌ترين درخت «لور» جزيره است و احتمالا بين ۵۰۰ تا ۶۰۰ سال عمر دارد. بر شاخه هاي اين درخت، گره هايي با نخ يا پارچه زده شده است كه در نگاه نخست آن را به نوعي مقدس مي نماياند. گروهي از مردم عقيده دارند كه اين درخت شگون دارد و به همين دليل به هدف برآورده شدن نيازشان پارچه‌هايي به شاخه‌هاي آن مي‌بندند.

مجموعه درخت سبز با آلاچيق‌هاي زيبا و محل هاي متعدد پخت كباب براي استراحت و بازديد رايگان گردشگران بازسازي شده است و مسير هاي پياده رو با چراغ‌هاي فانوسي شكل در ميان فضاي هميشه سبز با گل هاي كاغذي رنگارنگ، شما را به سوي جاذبه اصلي اين گردآور مي‌برد. در اين گردآور نمازخانه، رستوران فصلي، بوفه و سرويس بهداشتي نيز موجود است.

مجموعه درخت سبز در مجاورت دو جاذبه مهم گردشگري كيش واقع شده و داراي دو درب ورودي است. يك درب آن با ورودي جاذبه گردشگري شهر باستاني حريره مشترك و ورودي تور ارزان کیش ديگر آن در مجاورت آب انبار سنتي مي باشد. فقط پس از چند دقيقه پياده روي مي‌توان از جاذبه هاي شهر باستاني حريره و آب انبار سنتي در مجاورت گردآور درخت سبز نيز ديدن كرد.

درخت لور يا انجير معابد، معروفترين درخت جزيره است. اين گونه درخت در نواحي جنوبي ايران رشد مي کند. پوست کهنسال درخت لور و برگ‌ها و ريشه‌هايش که از بدنه اصلي آن آويزان هستند، آن را از ساير انواع درختان متمايز مي‌سازد. ريشه اين درختان طوري رشد مي کند که همانند چتري بر روي زمين سايه مي‌افکند و ممکن است تا چند صد سنه عمر کنند.

پارک ساحلي مرجان کیش

پارک ساحلي مرجان که در مجاورت بازار مرجان واقع شده، يکي از زيباترين مراکز ديدني کيش است که بازار مرجان را به دريا ارتباط مي دهد. بسياري از مسافران و ساکنين جزيره اوقات تفريحي خود را در کناره اين پارک گذرانده و از مناظر زيباي ساحلي کيش لذت مي برند.

آلاچيق ها و محوطه سازي جذاب اين پارک ساحلي فرصت مناسبي را براي شما بوجود مي آورد که فارغ از هياهوي بازار به ديدار دريا و چشم انداز هاي زيباي طبيعت اطراف برويد تور لحظه آخری کیش نوروز 97 و در طول اقامت خود در جزيره کيش از اين منطقه که داراي ساحلي بسيار زلال و شفاف مي باشد ديدن کنيد و عکسهاي به ياد ماندني بگيريد.

علاوه بر اين تماشاي طلوع آفتاب از اين پارک، یادبود اي فراموش نشدني است.

نمایشگاه دائمی کیومرث صیاد کیش

رشته هاي هنري بسياري در كشور رايج هستند كه برخي ريشه در پيشينه اين مرز و بوم دارند و برخي ديگر از هنرهاي غرب و شرق اقتباس شده كه بصورت كلاسيك در بين ملت نامدار هستند و تعدادي از اين هنرها نيز بومي كشور شده اند. شايد يكي از هنرهاي باب ايراني معرق باشد هنري كه امروزه در همه جا ديده مي شود ولي آشنايي چنداني با آن هستی ندارد. براي يك معرق كار پيش نيازهاي خطاطي ، نقاشي و هنرهاي دستي از ملزومات او هستند چرا كه همه اينها در هنر معرق كاري نقشي اساسي دارند و چنانچه با تبحر در اين زنجیره هاي هنري وارد تور کیش معرق كاري شوي توفيق بيشتري خواهي يافت.

استاد كيومرث صياد متعلق به دسته هنرمنداني كه نقاشي را نزد استادان شيرازي و چيت ساز تعلیم ديده و هنر خطاطي را نزد آموزگار خلج آموخته است. اين هنرمند كه امروز ساكن جزيره كيش است يكي از مديران موفق در دامنه امور مجامع و حسابرسی مي باشد و در كنار كار اصلي خویش ساعات اوقات فراغت را نزد خانواده هنر دوستش به هنر معرق كاري مي پردازد كه حاصل كار وي تاكنون ارائه 28 اثر ارزشمند در انداختن نقش هاي جذاب از سوژه اي مذهبي، تاريخي و فرهنگي است. تمامي یادبود ها اين هنرمند از نوع معرق تمام چوب بوده و در رنگ آميزي و طراحي اين تابلوها از هيچ رنگ و خطي با قلم يا مداد کاربرد نشده است، رنگ براق تابلوها مربوط به رنگ رزرو تور کیش واقعي چوبهاي بكار رفته در اثر بوده و تمام خطوط اين تابلوها نيز مربوط به برشهاي اره مي باشد.

استاد كيومرث صياد در سنه 1334 در شهرستان ري متولد شد و از كودكي نزد پدر هنرمند و هنرپرور خود به كار صنايع دستي پرداخته و در سالهاي تحصيل در دانشگاه نيز بصورت تخصصي با هنر معرق آشنا شد وي در سال 1370 به طور اتفاقي با استاد شمسيان يكي از بهترين اساتيد هنر معرق ايران آشنا شده و از همان سررسید و تحت تعليم و نظارت ايشان به ساخت تابلوهاي معرق مشغول شد كه نتيجه آن چندين تابلوي با ارزش است و هنر معرق او را با هنر خاتم كاري نيز آشنا كرده و وي در اين هنر نيز دستي بر آتش دارد. صياد در بيش از 15 نمايشگاه فردي و جمعي نشانه ها خود را به نمايش گذاشته است و چند پرتو او در نمايشگاههاي یادبود ها چوبي دو سالانه ميراث فرهنگي در سنه 1378 و همچنين در هشتمين نمايشگاه قرآني به عنوان پرتو برگزيده برگزیدن شده اند. آخرين كار اين هنرمند قیمت تور کیش تابلو بازار مي باشد كه كار ساخت آن در اسفندماه سنه 1393 در جزيره كيش به پايان رسيد. از ديگر یادبود ها سرشناس صياد به تابلوهاي عصر عاشورا، مولود كعبه ،علمدار كربلا، سهراب و گردآفريد اقتباس از كارهاي استاد فرشچيان ، تابلو گوساله سامري نشان نيكولاس پازين ، تابلو يوسف و برادرانش نشان فرانكويس پاسكال و تابلو هاجر و اسماعيل از فرانسيسكو كوزاو تابلوي صلوة در جبهه مي تاب اشاره كرد.

باغ وحش کیش

باغ وحش محلی برای نگهداری حیوانات (اهلی و وحشی) است. در باغ وحش برای هر حیوانی قفسی را آماده کرده‌اند و اکثراً حیوانات را با جفتشان نگه‌داری می‌کنند؛ و برای بعضی حیوانات هم زیستگاه مصنوعی برپایی کرده‌اند.و امکان تماشای جانوران برای عموم ملت هستی دارد.

یک باغ وحش می‌تواند از بخش‌های زیر برپایی شود:

بخش جانوران آبزی
بخش پرندگان
بخش جانوران دوزیست
و… که تمام اینها ارتباط به وسعت مکان باغ وحش دارد.

باغ‌های وحش در شهرهای کبیر جهان به عنوان مراکز پژوهشی تور کیش نوروز 97 جانورشناسی نیز کاربرد دارند. معمولاً قفس‌های حیوانات درنده از میله‌های آهن استوار ساخته می‌شود و گاه نیز در اطراف محوطه حیات این حیوانات استخرها و دریاچه‌های عمیق می‌سازند.

ساخت باغ وحش یا گردآور نگه‌داری حیوانات در یونان، روم، ایران و کشورهای اسلامی پیشینه دارد. جرجی زیدان می‌نویسد: از سرگرمیهای خلفاء اجتماع و نگاهداری حیواناتی همانند شیر و ببر و فیل بود که از وسایل شوکت دربار بشمار می‌رفت. نخستین کسی که در خاندان عباسیان بدین فرمایش (نگاهداری حیوانات) اهتمام کرد، منصور بود که فیل فراوان نگاهداشت و هارون الرشید شیر و ببر و گونه ها سگ‌ها و میمون‌ها گردآوری کرد،

خمارویه بن ستوده تر بن طولون، باغ ویژه‌ای جهت درندگان داشت و در هر گوشه آن قفس و خانه خاصی جهت هر جانور ساخته بودند.

نخستین باغ وحش به روش جدید باغ‌وحش لندن است که قیمت تور کیش در سال ۱۸۲۸ در لندن بازگشایی شد. امروزه بیش از هزار باغ وحش در جهان هستی دارد.

نخستین باغ وحش به سخیف جدید در ایران در موعد ناصرالدین شاه قاجاریه احداث شد و جایگاه آن باغ لاله‌زار در محل خیابان لاله‌زار کنونی در تهران بوده‌است. در آینده این باغ به فرح‌آباد منتقل و مرکز باغ وحش سلطنتی به‌شمار آمد.